Noble Quran » Română

1- Sorah Al-Fatihah ( The Opening )2- Sorah Al-Baqarah ( The Cow )
3- Sorah Al-Imran ( The Famiy of Imran )4- Sorah An-Nisa ( The Women )
5- Sorah Al-Maidah ( The Table spread with Food )6- Sorah Al-An'am ( The Cattle )
7- Sorah Al-A'raf (The Heights )8- Sorah Al-Anfal ( The Spoils of War )
9- Sorah At-Taubah ( The Repentance )10- Sorah Yunus ( Jonah )
11- Sorah Hud12- Sorah Yusuf (Joseph )
13- Sorah Ar-Ra'd ( The Thunder )14- Sorah Ibrahim ( Abraham )
15- Sorah Al-Hijr ( The Rocky Tract )16- Sorah An-Nahl ( The Bees )
17- Sorah Al-Isra ( The Night Journey )18- Sorah Al-Kahf ( The Cave )
19- Sorah Maryam ( Mary )20- Sorah Taha
21- Sorah Al-Anbiya ( The Prophets )22- Sorah Al-Hajj ( The Pilgrimage )
23- Sorah Al-Mu'minoon ( The Believers )24- Sorah An-Noor ( The Light )
25- Sorah Al-Furqan (The Criterion )26- Sorah Ash-Shuara ( The Poets )
27- Sorah An-Naml (The Ants )28- Sorah Al-Qasas ( The Stories )
29- Sorah Al-Ankaboot ( The Spider )30- Sorah Ar-Room ( The Romans )
31- Sorah Luqman32- Sorah As-Sajdah ( The Prostration )
33- Sorah Al-Ahzab ( The Combined Forces )34- Sorah Saba ( Sheba )
35- Sorah Fatir ( The Orignator )36- Sorah Ya-seen
37- Sorah As-Saaffat ( Those Ranges in Ranks )38- Sorah Sad ( The Letter Sad )
39- Sorah Az-Zumar ( The Groups )40- Sorah Ghafir ( The Forgiver God )
41- Sorah Fussilat ( Explained in Detail )42- Sorah Ash-Shura (Consultation )
43- Sorah Az-Zukhruf ( The Gold Adornment )44- Sorah Ad-Dukhan ( The Smoke )
45- Sorah Al-Jathiya ( Crouching )46- Sorah Al-Ahqaf ( The Curved Sand-hills )
47- Sorah Muhammad48- Sorah Al-Fath ( The Victory )
49- Sorah Al-Hujurat ( The Dwellings )50- Sorah Qaf ( The Letter Qaf )
51- Sorah Adh-Dhariyat ( The Wind that Scatter )52- Sorah At-Tur ( The Mount )
53- Sorah An-Najm ( The Star )54- Sorah Al-Qamar ( The Moon )
55- Sorah Ar-Rahman ( The Most Graciouse )56- Sorah Al-Waqi'ah ( The Event )
57- Sorah Al-Hadid ( The Iron )58- Sorah Al-Mujadilah ( She That Disputeth )
59- Sorah Al-Hashr ( The Gathering )60- Sorah Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined )
61- Sorah As-Saff ( The Row )62- Sorah Al-Jumu'ah ( Friday )
63- Sorah Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )64- Sorah At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain )
65- Sorah At-Talaq ( The Divorce )66- Sorah At-Tahrim ( The Prohibition )
67- Sorah Al-Mulk ( Dominion )68- Sorah Al-Qalam ( The Pen )
69- Sorah Al-Haaqqah ( The Inevitable )70- Sorah Al-Ma'arij (The Ways of Ascent )
71- Sorah Nooh72- Sorah Al-Jinn ( The Jinn )
73- Sorah Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments)74- Sorah Al-Muddaththir ( The One Enveloped )
75- Sorah Al-Qiyamah ( The Resurrection )76- Sorah Al-Insan ( Man )
77- Sorah Al-Mursalat ( Those sent forth )78- Sorah An-Naba' ( The Great News )
79- Sorah An-Nazi'at ( Those who Pull Out )80- Sorah Abasa ( He frowned )
81- Sorah At-Takwir ( The Overthrowing )82- Sorah Al-Infitar ( The Cleaving )
83- Sorah Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud)84- Sorah Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)
85- Sorah Al-Burooj ( The Big Stars )86- Sorah At-Tariq ( The Night-Comer )
87- Sorah Al-A'la ( The Most High )88- Sorah Al-Ghashiya ( The Overwhelming )
89- Sorah Al-Fajr ( The Dawn )90- Sorah Al-Balad ( The City )
91- Sorah Ash-Shams ( The Sun )92- Sorah Al-Layl ( The Night )
93- Sorah Ad-Dhuha ( The Forenoon )94- Sorah As-Sharh ( The Opening Forth)
95- Sorah At-Tin ( The Fig )96- Sorah Al-'alaq ( The Clot )
97- Sorah Al-Qadr ( The Night of Decree )98- Sorah Al-Bayyinah ( The Clear Evidence )
99- Sorah Az-Zalzalah ( The Earthquake )100- Sorah Al-'adiyat ( Those That Run )
101- Sorah Al-Qari'ah ( The Striking Hour )102- Sorah At-Takathur ( The piling Up )
103- Sorah Al-Asr ( The Time )104- Sorah Al-Humazah ( The Slanderer )
105- Sorah Al-Fil ( The Elephant )106- Sorah Quraish
107- Sorah Al-Ma'un ( Small Kindnesses )108- Sorah Al-Kauther ( A River in Paradise)
109- Sorah Al-Kafiroon ( The Disbelievers )110- Sorah An-Nasr ( The Help )
111- Sorah Al-Masad ( The Palm Fibre )112- Sorah Al-Ikhlas ( Sincerity )
113- Sorah Al-Falaq ( The Daybreak )114- Sorah An-Nas ( Mankind )

Random Books

 • Ghidul pelerinului - pentru Hajj si 'Umra-

  Formation : Sa'id bin Ali Al Qahtany

  Source : http://www.islamhouse.com/p/108320

  Download :Ghidul pelerinului - pentru Hajj si 'Umra

 • Biografia nobilului profet - nectarul pecetluit-

  Source : http://www.islamhouse.com/p/108316

  Download :Biografia nobilului profet - nectarul pecetluit

 • Rugile și Pomenirile MusulmanuluiCredinciosul se roagă întotdeauna Domnului său Atotputernic, indiferent de timp sau de loc, însă această carte vine să enumere aproximativ o sută treizeci de rugi care au un statut mai special. Profetul a spus: „Tot neamul lui Adam greşeşte, însă cei mai buni dintre cei care greşesc sunt cei care se căiesc.” Omul este predispus la greşeală, aşa stă în firea lui, însă în Ziua Judecăţii el nu va fi tras la răspundere pentru că a păcătuit, ci pentru că nu s-a căit pentru faptele sale rele. Allah este Atotputernic şi Atoateştiutor şi El pe toate le ştie, văzute şi nevăzute. Recitarea versetelor din Coran, precum şi rugăciunile, rugile şi pomenirile ne ajută să ne aflăm mai aproape de Allah şi să nu ne abatem de la calea cea dreaptă pe care El voieşte să o urmăm. „Şi Domnul vostru zice: Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răspunde!” [Coran 40:60], aşadar să ne rugăm la Allah să ne îndrume mereu pe calea cea dreaptă, să ne rugăm pentru iertarea greşelilor, pentru pace şi să nu uităm niciodată să Îi mulţumim pentru Marea Sa Milă faţă de oameni. Liga Islamică şi Culturală s-a îngrijit de traducerea şi editatea acestei lucrări şi, în dorinţa de a-i ajuta pe toţi cei care doresc să îşi cimenteze învăţăturile islamice, prezintă toate rugile şi pomenirile atât în limba arabă şi în limba română, dar reuseşte în acelaşi timp să redea şi transcrierea fonetică a tuturor rugilor şi pomenirilor. Go to the Top

  Formation : Sa'id bin Ali Al Qahtany

  Source : http://www.islamhouse.com/p/1097

  Download :Rugile și Pomenirile Musulmanului

 • Ghidul pelerinului - pentru Hajj si 'Umra-

  Formation : Sa'id bin Ali Al Qahtany

  Source : http://www.islamhouse.com/p/108320

  Download :Ghidul pelerinului - pentru Hajj si 'Umra

 • Care este Numele Lui?-

  Source : http://www.islamhouse.com/p/338094

  Download :Care este Numele Lui?

Choose language

Choose Sorah

Random Books

Choose tafseer

Participate